Previous slide
Next slide

บริษัท น่ารัก-เทียร่า จำกัด

     ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2520 เป็นการลงทุนโดยผู้บริหารชาวไทยทั้งหมดซึ่งประกอบกิจการการ
ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า  ประเภทแป้งฝุ่นโรยตัว   แชมพูสระผมครีมนวดผม  โลชั่น   โรลออน
ดับกลิ่นกาย สบู่เหลวอาบน้ำ สบู่เหลวอาบและสระ เบบี้ออยล์ เบบี้ไวพส์ (ทิชชู่เปียก) แอลกอฮอล์
เจล  และแอลกอฮอล์สเปรย์  (ชนิดน้ำ) ยี่ห้อที่รู้จักกันดีในท้องตลาดได้แก่   ผลิตภัณฑ์   ภายใต้
แบรนด์ “Narak” “Tiara” “Pena” และ “Aura”

     ปัจจุบันบริษัทฯได้ดำเนินการตลาดอย่างครบวงจรโดยรวมทุกหน่วยงานทั้งฝ่ายโรงงานฝ่าย
คลังสินค้าฝ่ายการตลาดฝ่ายขายฝ่ายบัญชีฝ่ายบุคคลฯลฯไว้อยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันอันเอื้อประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและพนักงานแต่ละฝ่ายมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีต่อกันด้วยนโยบายและความพร้อมในหลายๆด้านบริษัทฯจึงได้รับเลือกให้เป็นโรงงานดีเด่นในนิคมอุตสาหกรรมเมื่อปี 2536 อันเป็นรางวัลที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมอบให้

มาตรฐานสากล

มาตรฐานสากล

มาตรฐานสากลต่างๆ ที่บริษัทได้รับการรองรับ

แบรนด์ของเรา

แบรนด์ของเรา

สินค้าโปรโมชั่นประจำเดือน

สินค้าโปรโมชั่นประจำเดือน

สินค้าราคาพิเศษ สำหรับธุรกิจขายส่ง

สินค้าราคาพิเศษ สำหรับธุรกิจขายส่ง