Narak ร่วมกับมูลนิธิเมล็ดฝัน กับน้องๆ ที่ศูนย์เด็กเล็กบ้านยกกระบัตร จังหวัดสมุทรสาคร เล่นด้วยกัน สนุกด้วยกัน เรียนรู้ด้วยกัน

You are here:

Other Stories