บริษัท NARAK-TIARA CO.,LTD ได้ร่วมบริจาค ผลิตภัณฑ์เด็กน่ารัก ในงานกิจกรรม บริจาคโลหิตงานไหมฯขอนแก่น

You are here:

บริษัท น่ารัก – เทียร่า จำกัด ได้ร่วมบริจาค ผลิตภัณฑ์เด็กน่ารัก ในงานกิจกรรม บริจาคโลหิตงานไหมฯขอนแก่น ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น สภากาชาดไทย ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ประจ าปี 2565เมื่อวันที่ 29พ.ย.-10ธ.ค. 2565

Other Stories