พนักงานขายสินค้า
บริษัท น่ารัก-เทียร่า จำกัด
1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
บริษัท น่ารัก-เทียร่า จำกัด
1 อัตรา

จป.วิชาชีพ
บริษัท น่ารัก-เทียร่า จำกัด
1 อัตรา

ฝ่ายซ่อมบำรุง
บริษัท น่ารัก-เทียร่า จำกัด
1 อัตรา

พนักงานคลังสินค้า
บริษัท น่ารัก-เทียร่า จำกัด
3 อัตรา

พนักงานแผนกบรรจุ
บริษัท น่ารัก-เทียร่า จำกัด
5 อัตรา

พนักงานแผนกผสม
บริษัท น่ารัก-เทียร่า จำกัด
1 อัตรา