วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน

เงื่อนไขการเคลมสินค้า/การเปลี่ยนสินค้า
      1. สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สินค้าไม่ผ่านการใช้งานใดๆ นับจากวันที่ซื้อสินค้า
      2. สินค้าต้องไม่ผ่านไม่แกะสินค้า
      3. เมื่อได้รับสินค้าแล้ว ถ่ายวิดีโอตรวจเช็คสินค้าทุกครั้ง หากพบว่าได้รับสินค้าไม่ถูกต้องหรือเสียหาย ส่งรายละเอียดต่างๆ เข้ามาได้ที่ ทาง DM Facebook หรือ Line ได้เลย โดยทันทีที่พบ รอการ
          ตอบกลับจากทางร้าน
      4. การถ่ายวิดีโอทุกครั้งเมื่อได้รับสินค้า วิดีโอจะต้องเริ่มตั้งแต่แกะกล่อง/ซองสินค้าจนถึงการนำสินค้าออกจากแพ็คเกจเพื่อเช็คและเห็นจุดที่พบตำหนิอย่างชัดเจน โดยวิดีโอต้อง
          ต่อเนื่องกันไม่ตัดต่อหรือหยุดถ่ายจนกว่าจะสิ้นสุดวิดีโอ
      5. การเคลม/เปลี่ยนสินค้า จะต้องได้รับการพิจารณาตรวจสอบสินค้า และมีการตอบกลับยืนยันจากทางร้านก่อนทุกกรณี
      6. ขั้นตอนส่งสินค้ากลับต้องเป็นไปตามที่ทางร้านได้ตอบกลับเท่านั้น
      7. กรณีสินค้ามีกล่องบรรจุพิเศษ ต้องส่งคืนพร้อมกล่องสินค้า หากไม่เป็นตามเงื่อนไขที่แจ้ง ทางร้านจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
      8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า