เลี้ยงสัตว์ในบ้านดีต่อลูกอย่างไร

You are here:

คุณพ่อคุณแม่อย่ามองข้าม มีสัตว์เลี้ยงในบ้านช่วยพัฒนาลูกได้ 

สัตว์เลี้ยงในบ้านที่ลูกอยากใกล้ชิดและอยากดูแล จะมีส่วนช่วยพัฒนา

และเสริมสร้างทักษะต่างๆ ให้กับลูกได้เป็นอย่างดี

วันนี้น่ารักคลับจึงนำข้อดีจากการให้ลูกได้เป็นผู้ดูแลสัตว์เลี้ยง

ที่น่าสนใจมาแนะนำ

เลี้ยงสัตว์ในบ้าน ดีต่อลูกอย่างไร

  1. ช่วยให้ลูกฝึกการปรับตัวเมื่อมีสมาชิกใหม่เข้ามา
  2. รู้จักเห็นอกเห็นใจ ดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำ
  3. ฝึกและพัฒนาทักษะการสื่อสาร
  4. ฝึกให้ลูกมีความรับผิดชอบในการดูแลสัตว์เลี้ยง
  5. เมื่อลูกได้เล่นกับสัตว์เลี้ยงจะช่วยลดความเครียด และความกดดันได้
  6. ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจ 

เมื่อไหร่ที่ลูกพร้อมเลี้ยงสัตว์ 

  1. เมื่อลูกมีความชอบความคุ้นเคย เข้าใจธรรมชาติของสัตว์
  2. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์พร้อมจะอดทนในการดูแล
  3. สามารถแบ่งปันเวลาเพื่อมาดูแลเอาใจใส่สัตว์เลี้ยง

หลังดูแลสัตว์เลี้ยง ควรหมั่นล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ด้วย สบู่เหลวเด็ก น่ารัก มีค่า PH Neutral 

ช่วยทำความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยน ช่วยให้ผิวนุ่ม ชุ่มชื่น ไม่แห้งตึง

Other Stories