แจ้งการชำระเงิน

*หมายเหตุ : หากไม่ระบุ E-mail ที่ต้องการให้ส่ง ทางบริษัทจะส่งไปที่ E-mail ที่ลงทะเบียนไว้กับทางเราเท่านั้น