Mind set ของลูกดี เริ่มต้นที่ครอบครัว

You are here:
Mind set ของลูกดี เริ่มต้นที่ครอบครัว  ครอบครัวคือพื้นฐานในการคิดวิเคราะห์และแยกแยะของลูกคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ไม่เกินจริง เพราะแน่นอนว่าเด็ก ๆ จะมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากที่สุด และครอบครัวนี่แหละที่จะเป็นตัวช่วยให้เขามี mindset หรือทัศนคติในการมองโลกที่ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เกิด mindset ที่ดีได้ นั่นก็คือการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวนั่นเอง วันนี้เราจึงอยากมาแนะนำกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกน้อยและครอบครัวให้เกิดความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นจะมีกิจกรรมใดที่น่าสนใจบ้างก็มาดูกันได้เลย 3 กิจกรรม ทำกับลูก กระชับความสัมพันธ์ เสริมสร้างทัศนคติที่ดี mindset ของลูกจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการอบรมสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่เป็นหลัก ซึ่งแน่นอนว่าในช่วงวัยหนึ่งที่ลูก ๆ สามารถคิดเป็นและทำเป็นแล้วการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ก็จะเริ่มลดน้อยลงมา มีเพียงการชี้แนะให้กับลูกแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ในช่วงที่เขากำลังอยู่ในวัยซุกซนและกำลังโตนั้น การเก็บเกี่ยวช่วงเวลาดี ๆ ที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์ จะทำให้ลูก ๆ มี mind Set ที่ดีได้มากที่สุด โดยกิจกรรมที่เรานำมาแนะนำก็มีดังนี้
  1. เข้าครัวทำอาหาร
การเข้าครัวทำอาหาร ไม่เพียงแต่เป็นการฝึกฝีมือในด้านการทำอาหารแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังทำให้ลูกได้รู้จักวิธีการคิด การสังเกตและการลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง และเด็กที่มีความสามารถในการทำอาหารนั้นจะเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบ รวมถึงมีสติอยู่ตลอดเวลา และในระหว่างทำอาหารผู้ปกครองก็สามารถที่จะคุยเล่นกับลูก รวมไปถึงเปิดโอกาสให้ลูก ๆ ได้ปรึกษาปัญหาในระหว่างนี้ได้อีกด้วย
  1. เล่นสนุกด้วยศิลปะ
ศิลปะ ถือเป็นสิ่งที่เด็ก ๆ ทุกคนชื่นชอบเป็นอย่างมากเพราะเป็นการที่ทำให้เขาได้หยิบจับสิ่งของที่สามารถนำมาระบาย วาด หรือเขียน ให้เป็นรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามที่ใจของเขาต้องการ ซึ่งสื่อถึงความเป็นอิสระนั่นเอง แต่ที่ดี หากคุณพ่อคุณแม่ได้ร่วมกิจกรรมเหล่านี้ด้วยนั้น ก็ควรที่จะตั้งโจทย์ง่าย ๆ ให้เขาลองทำดู เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการคิดของเขาให้ได้มากยิ่งขึ้น และยังเป็นการฝึกสมาธิในระหว่างที่ทำได้เป็นอย่างดี
  1. ปลูกต้นไม้ทำสวน
การปลูกต้นไม้หรือการทำสวน ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้ลูก ๆ ได้เรียนรู้วิธีการปลูกต้นไม้ ทั้งเรื่องการเตรียมดิน การปลูก รวมไปถึงการรดน้ำพรวนดินต่าง ๆ ที่ทำให้เขารู้สึกมีความรักต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและยังได้รับความสนุกในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ที่ห่างจากหน้าจอได้อีกด้วย เพียงเท่านี้ก็จะทำให้ลูก ๆ ของคุณได้รับความอบอุ่นอย่างเต็มที่และได้รู้จากความรักอย่างแท้จริง ซึ่งนั่นก็จะส่งผลต่อเรื่องของ mindset หรือทัศนคติของลูกที่ดีมากยิ่งขึ้น และไม่ทำให้เกิดทัศนคติป่วย ๆ อย่างที่เราเห็นกันบนโลกโซเชียลในปัจจุบัน ดังนั้นการบ่มเพาะและการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ที่พึงกระทำต่อลูก ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมร่วมกัน จะยิ่งเป็นการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีมากยิ่งขึ้นไปในตัวนั่นเอง

Other Stories