ประวัติบริษัท

บริษัท น่ารัก-เทียร่า จำกัด  (เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร์ มาร์เกตติ้ง จำกัด)

      บริษัท ของคนไทย ที่ผลิตสินค้าดีมีคุณภาพเพื่อเด็กไทยมากว่า 45 ปี เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2520 ลงทุนโดยมีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้น 100% ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า ประเภท แป้งฝุ่นโรยตัว แชมพูสระผม ครีมนวดผม โลชั่นบำรุงผิว โรลออนดับกลิ่นกาย สบู่เหลวอาบน้ำ สบู่เหลวอาบและสระ เบบี้ออยล์ เบบี้ไวพส์ (ทิชชู่เปียก) แอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์สเปรย์ ภายใต้แบรนด์ “น่ารัก”
“เทียร่า” “ออร่า” และ “พีน่า”

      ปัจจุบัน บริษัทฯ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร บนพื้นที่กว่า 6 ไร่ แบ่งเป็นฝ่ายโรงงานและคลังสินค้า ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบุคคล ด้วยนโยบายและความพร้อมในหลายๆ ด้าน บริษัทฯ จึงได้รับเลือกให้เป็นโรงงานดีเด่นในนิคมอุตสาหกรรม เมื่อปี พ.ศ.2536 อันเป็นรางวัลที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมอบให้

ในปี พ.ศ. 2543 บริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก Bureau Veritas Quality International (BVQI)   

ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd.

ในปี พ.ศ. 2561 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. และยังคงรักษามาตรฐานไว้จนถึงปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2562 ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

และเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อตอบโจทย์ทุกๆ ความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องตลอดไป

บริษัท น่ารัก-เทียร่า จำกัด  (เดิมชื่อ บริษัท เบตเตอร์ มาร์เกตติ้ง จำกัด)

      บริษัท ของคนไทย ที่ผลิตสินค้าดีมีคุณภาพเพื่อเด็กไทยมากว่า 45 ปี เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2520 ลงทุนโดยมีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้น 100% ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า ประเภท
แป้งฝุ่นโรยตัว แชมพูสระผม ครีมนวดผม โลชั่นบำรุงผิว โรลออนดับกลิ่นกาย สบู่เหลวอาบน้ำ สบู่เหลวอาบและสระ เบบี้ออยล์ เบบี้ไวพส์ (ทิชชู่เปียก) แอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์สเปรย์
ภายใต้แบรนด์ “น่ารัก” “เทียร่า” “ออร่า” และ “พีน่า”

      ปัจจุบัน บริษัทฯ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร บนพื้นที่กว่า 6 ไร่ แบ่งเป็นฝ่ายโรงงานและคลังสินค้า ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายบุคคล ด้วยนโยบายและความพร้อมในหลายๆ ด้าน บริษัทฯ จึงได้รับเลือกให้เป็นโรงงานดีเด่นในนิคมอุตสาหกรรม เมื่อปี พ.ศ.
2536 อันเป็นรางวัลที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมอบให้

      ในปี พ.ศ. 2543 บริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก Bureau Veritas Quality International (BVQI)   
      ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd.
      ในปี พ.ศ. 2561 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. และยังคงรักษามาตรฐานไว้จนถึงปัจจุบัน
      ในปี พ.ศ. 2562 ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

และเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อตอบโจทย์ทุกๆ ความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องตลอดไป